Eğitim Modeli

Wimbledon deneyimine başladığınız andan itibaren sizlere, hedeflerinize ulaşmak adına ihtiyacınız olan tüm araçları ve desteği sağlayacağız.

İngilizce’yi hem akıcı hem de kendinize güvenerek konuşmakla kalmayacak; aynı zamanda İngilizce düşünme, fikirlerinizi başarılı bir şekilde paylaşma ve yabancı dilinizi sınıf ortamı dışında da etkili bir şekilde konuşma becerilerinizi geliştireceksiniz.

Wimbledon Language Academy Öğrenme Modeli öğrenen merkezli yaklaşımı esas alarak düzenlenmiştir.

Bu model Süreç Odaklı Öğrenme, Küresel İngilizce Ölçeği ve Performans Yönetimi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Öğrenme modeli içerisinde süreç odaklı öğrenme tasarımı dikkate alınır. Öğrenme süreci içerisinde her öğrencinin bireysel gelişimi önemsenir.

Wimbledon’ da, klasik eğitim sisteminde olduğu gibi dil bilgisi kurallarını değil “dili konuşmayı” öğrenebilmek için kişilerin, kendilerini hazır hissettiği ve istediği zamanlarda ders yapmaları, öğretmenlerin değil kendilerinin aktif olduğu öğrenen merkezli bir sistem uygulamaktadır. Yabancı dil öğreniminin, anadil öğrenme sürecinde olduğu gibi doğal bir döngüde geliştiği düşünülmektedir. Klasik sistemde olduğu gibi kelime ve dil bilgisi kurallarını ezberlemekle dilin öğrenilemeyeceğini savunuyoruz.

Başarılı eğitmenlerimiz, güncel konularla ilgili ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış dersler hazırlamaktadırlar. Dile bağlı kalmanızı ve motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlamak için dilin aktif kullanımına odaklanmaktayız.

Dil ile ilgili dört beceri (okuma,yazma, konuşma, dinleme) aracılığıyla dilin teknik yönleri hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olacak, konuşmada akıcılık ve pratiklik becerileri kazanacaksınız.


Süreç Odaklı Öğrenme

Süreç odaklı öğrenme modelinde öğrenme sürecinin her anında geri bildirim verilerek öğrencinin sürekli gelişimi hedeflemektedir.


GSE (Global Scale of English)

Küresel İngilizce Ölçeği (GSE), öğretmenlerin öğrenicinin ilerlemesini daha doğru ve kolay bir şekilde ölçmesini sağlayan ilk gerçek küresel İngilizce dili standartıdır.

50'den fazla ülkeden 6000'den fazla öğretmeni kapsayan araştırmaya dayanarak, dört konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerisi için ne yapılması gerektiği konusunda 10 ila 90 arasında bir ölçek belirleyerek Ortak Avrupa Referans Çerçevesini (CEFR) genişletir. CEFR seviyesinde, daha ayrıntılı bir yaklaşım kullanarak özel GSE kaynakları daha sonra öğretmenlerin, öğrencilerinin bir sonraki seviyeye geçmeleri için gereken doğru öğrenme hedeflerini, gramer ve kelimeleri seçmelerine yardımcı olur.

Doğru dersi, ders materyallerini veya değerlendirmeleri doğru zamanda seçmenin daha etkili bir yoludur.


Performans Değerlendirme Sistemi

Eğitim programları sırasında uygulanan sınavlarla sadece yazılı becerileri ölçülebilmektedir; ki bu durumda kişilerin gerçek bilgilerini bütünüyle yansıtamamaktadır. Bu sistemin amacı, öğrencilerin yazılı becerileri ile birlikte sözel ve iletişimsel becerilerini de göz önüne alarak daha objektif değerlendirme yapmaktır.

Mobil Uygulamamızı indirmek için tıklayınız.

Whatsapp