İnsan Kaynakları

Wimbledon yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin nitelikli ve en hızlı büyüyen dil okulu olma yolunda ilerleyen okulumuzun İnsan Kaynakları hedefleri; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek, kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini örtüştürmektir.

Bu hedefe ulaşmak için Wimbledon-IK olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz:

* Sürekli gelişen ve büyüyen kurum yapısına yönelik personel ihtiyaç analizinin yapılması ve insan kaynağının planlanması,

* Wimbledon kurum kültürüne uygun, doğru adayların belirlenmesi ve işe alma sürecinin etkin şekilde yürütülmesi,

* Yeni göreve başlayan elemanların, planlı bir alıştırma sürecinden geçirilerek, en kısa sürede organizasyona ve işe uyumlandırılması,

* Çalışanların mesleki performansını artırmak ve bireysel gelişimlerini desteklemek üzere hizmet-içi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması,

* Kurumdaki fiziksel ve sosyal çalışma ortamlarının, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iş tatminini yüksek tutacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,

* Wimbledon-PYS (Performans Yönetim Sistemi)’ nin uygulanması ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarının yapılması, uygun ücret ve ödül sisteminin uygulanması

* Wimbledon, İnsan Kaynakları uygulamalarında da takip edilen bir kurum olmasının sağlanması.

İnsan Kaynakları;

* Okullarda eğitim/öğretim ve işletme kültürünün ortak algılanmasının oluşturulması ve yerleştirilmesinde,

* Wimbledon vizyon ve misyonunu benimseyebilecek, aynı zamanda “Wimbledon ‘ ı temsil edebilecek nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında,

* Çalışanların istekliliklerinin ve başarma azminin en üst düzeyde tutulmasını sağlayarak, kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması sürecinde temel unsur olarak yer almaktadır.

Wimbledon başvurularınız için İş Başvurunu Formunu doldurabilirsiniz.

Mobil Uygulamamızı indirmek için tıklayınız.

Whatsapp