İngilizce eğitimi, her geçen gün önemini arttırmakta gerek akademik düzeyde gerekse endüstriyel bağlamda ilerleme kaydetmek için olmazsa olmaz bir şart haline gelmektedir. İngilizce öğrenimi, uzun uğraşlar gerektiren, emek isteyen, zorlu bir sürece tekabül etmektedir.

Türkiye, ikinci dil öğrenimi konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasına rağmen yine de İngilizce öğrenimi konusunda daha çok boyutlu tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar İngilizce, öğrenilmesi kolay ve ulaşılabilirliği rahat bir dil olsa da yaklaşık 750.000 kelimeden oluşan dağarcığın sistematik bir şekilde öğrenilmesi için kimi tekniklerin uygulanmasına ihtiyaç vardır. İngilizce dil öğrenimi için en hızlı yol, konu ile ilgili uzman kadroları olan bir dil okulundan eğitim almaktır. Fakat sadece bu da yeterli olmayacaktır.

Öncelikle İngilizce öğrenmek isteyenlerin bol bol İngilizce okuma yapması gerekmektedir. Okunacak her bir öykü, roman, makale, gazete haberi, şiir gibi kaynaklarda öğrenilecek yeni kelimelere ve kalıplara rastlamak mümkündür. Okumak akılda kalıcı bir öğrenim yolu sunmaktadır. Öğrenilen yeni kelime ve kalıpların sistemli bir şekilde not alınması büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Görsel hafızanın imkanlarından yararlanmak öğrenme konusunda her zaman yeni bir yol açacaktır. İngilizce öğrenmenin en pratik yollarından biri sürekli olarak İngilizce konuşmaktır. İletişim kurulacak olan İngilizce ana dilli insanlarla konuşmak hem kişinin kalıplarını kırıp özgüvenli şekilde ve hızlı İngilizce öğrenmesini sağlayacak hem de günlük konuşma dilinin pratik kalıplarına aşina olunmasını sağlayacaktır.


Günümüzün en büyük kitle iletişim aracı olan sosyal medyanın İngilizce öğrenme konusunda yararı oldukça büyüktür. İngilizce yayın yapan herhangi bir televizyon kanalı, YouTube kanalı, İngilizce yayın yapan internet siteleri, video paylaşım siteleri, mikroblog siteleri gibi mecralar gerek dinleme gerekse konuşma anlamında İngilizce öğrenimini daha hızlı ve pratik bir hale getirecektir. İşitsel hafızanın devreye girdiği bu noktada resmi ve gayrı resmi İngiliz dilinde yeni kelimelerin, deyim ve kalıpların öğrenilmesi ve kalıcı şekilde hafızaya alınması daha mümkündür.


İngilizce dil seviyesini en hızlı şekilde ilerletecek olan İngilizce’nin ana dil olduğu bir ülkeyi ziyaret etmek, dil eğitimi almak ya da tatil yapmaktır. İngilizce konuşma zorunluluğu doğacağından bu tip durumlarda çok daha hızlı dil öğrenilmesi mümkündür.

Etiketler