Gerek yazımları gerekse de okunuşları sebebiyle birbiriyle karıştırılan kelimeler, hemen hemen her dilde bulunmaktadır. Söz konusu durum maalesef İngilizce için de geçerlidir. Okunuşu ya da yazılışıyla birbirlerine fazlasıyla benzeyen İngilizce kelimeler hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde bir çok sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayan bireylerin bu gibi yanlış anlaşılma ve iletişim sorunun önüne geçebilmesi için bu sıkıntılı kelimeleri öğrenmesi oldukça önemlidir.

Konuşma ve yazı dilinde bu tip hataları minimuma indirebilmeniz için sizler için en çok karıştırılan kelimeleri, anlamları ve cümle içinde kullanımlarına göre ayrıntılı bir şekilde açıkladık. O halde İngilizce öğrenme sürecinize katkıda bulunacak bu listeye birlikte göz atmaya başlayalım. Dead / Died İngilizce’de sıfat olarak kullanılan "dead" kelimesi birinin artık hayatta olmadığı anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : Don’t touch that cat. Unfortunately It’is dead. Türkçe çeviri : O kediye dokunma. Maalesef o ölü.

İngilizcede fiil olarak kullanılan "died" kelimesi ise geçmiş zaman ekiyle birlikte "öldü" anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : Unfortunately, her grandmother died five years ago. Türkçe çeviri : Maalesef onun büyükannesi beş yıl önce öldü. Beside / Besides İngilizcede edat olarak kullanılan "beside" kelimesi yanında anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : She sits beside Alex in class. Türkçe çeviri : O, sinıfta Alex’in yanında oturur. İngilizcede zarf olarak kullanılan "besides" kelimesi ise cümlede ayrıca, ek olarak anlamını taşır. İngilizce örnek : He plays basketbol and tennis beside soccer. Türkçe çeviri : O futbolun yanında basketbol ve teniste oynar.

Gerek yazımları gerekse de okunuşları sebebiyle birbiriyle karıştırılan kelimeler, hemen hemen her dilde bulunmaktadır. Söz konusu durum maalesef İngilizce için de geçerlidir. Okunuşu ya da yazılışıyla birbirlerine fazlasıyla benzeyen İngilizce kelimeler hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde bir çok sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayan bireylerin bu gibi yanlış anlaşılma ve iletişim sorunun önüne geçebilmesi için bu sıkıntılı kelimeleri öğrenmesi oldukça önemlidir.

Konuşma ve yazı dilinde bu tip hataları minimuma indirebilmeniz için sizler için en çok karıştırılan kelimeleri, anlamları ve cümle içinde kullanımlarına göre ayrıntılı bir şekilde açıkladık. O halde İngilizce öğrenme sürecinize katkıda bulunacak bu listeye birlikte göz atmaya başlayalım. Dead / Died İngilizce’de sıfat olarak kullanılan "dead" kelimesi birinin artık hayatta olmadığı anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : Don’t touch that cat. Unfortunately It’is dead. Türkçe çeviri : O kediye dokunma. Maalesef o ölü.

İngilizcede fiil olarak kullanılan "died" kelimesi ise geçmiş zaman ekiyle birlikte "öldü" anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : Unfortunately, her grandmother died five years ago. Türkçe çeviri : Maalesef onun büyükannesi beş yıl önce öldü. Beside / Besides İngilizcede edat olarak kullanılan "beside" kelimesi yanında anlamını taşır. Örnek vermek istersek; İngilizce örnek : She sits beside Alex in class. Türkçe çeviri : O, sinıfta Alex’in yanında oturur. İngilizcede zarf olarak kullanılan "besides" kelimesi ise cümlede ayrıca, ek olarak anlamını taşır. İngilizce örnek : He plays basketbol and tennis beside soccer. Türkçe çeviri : O futbolun yanında basketbol ve teniste oynar.